Gerçek Düşmanlarımız – 1.Bölüm

Ve yabancılar durup sürülerinizi güdecekler ve ecnebiler çiftçileriniz ve bağcılarınız olacaklar. Fakat size Râbbin kahinleri diyecekler, size Râbbimizin hizmetçileri diyecekler, milletlerin servetlerini yiyeceksiniz ve onların izzeti size geçecek.

Tevrat, İşaya Kitabı, Bab 61, Cümle 5-6

Yahudilik, yeryüzünde en sıkı organize edilmiş bir kuvvettir. Zengin veya fakir, nerede bulunursa bulunsun vatandaşlarının çok sadık oldukları bir “devlet” meydana getirir. Bu devlete verilen isim “Yahuda Devleti“dir.

Yahuda Devleti’nin kuvveti, sermaye ve basın, yani para ve propagandadır. Dünya Hükumetini yürüten yegane devlet Yahuda Devleti’dir. Diğer devletler ancak milli hükümetler yürütürler.

Yahuda Devleti’nin başlıca kültürü gazetelerdir (iletişim araçları). Modern Yahudiliğin teknik, bilimsel ve edebi gösterileri sadece bu iletişim araçlarında görülür. Bunun sebebi ise Yahudilerin başkalarının fikirlerini kapabilme kabiliyetleridir. Sermaye ve gazetecilik basında birleşerek Yahudi kudretinin politik ve manevi ortamını yaratır.

Yahuda Devleti devamlı bir kara ordusu ve deniz kuvveti bulunduracak durumda değildir. Onun bu eksiğini diğer devletler tamamlar. Denizlerde, dünya Yahudiliğinin ticaretini bütün engellerden koruyan İngiliz Donanması olmuştur. Yahuda Devleti de buna mukabil Britanya’ya (İngiltere) rahat bir politika ve sınır hakimiyeti temin etmiştir.

Daha sonra New York Londra’nın yerini aldı. 19. asırda başlayan Yahudi akını Birinci Dünya Savaşından sonra büyük bir sel halini aldı ve ABD’yi dünya Yahudi kudret ve tesirinin bir numaralı merkezi yaptı. Amerika, bugün donanması, ordusu ve vatandaşları ile “Dünya Hakimi” ünvanını Britanya’dan almıştır. Bu sadece Yahudiliğin Britanya’dan Amerika kıtasına atladığını anlatır.

Yahuda Devleti dünya üzerindeki birçok devlete milli hükumetler kurma iznini verir. Zaten onun gayesi hükumetleri kontrolü altında bulundurmaktır. Yahudilik, gayri Yahudi (Yahudi olmayan) dünyada “milli ayrılıklar” bulunmasına taraftardır. Yahudiler ise hiçbir milletle kaynaşmazlar. Onlar bambaşka insanlardır. Öyle idiler, öyle kalacaklardır.

Herhangi bir devlet, endüstriyel ve mali kârlarını Yahudilerin kontrol etmesine karşı çıktığı zaman Yahudi Devleti’nin o devlet ile arası bozulur. O, savaş açabilir, barış yapabilir. Bazı zaruri durumlarda ANARŞİYİ DESTEKLER, bazen de dirlik düzenlik getirir. Dünya kudretinin bütün kumanda telleri onun avcunun içindedir. Planına en uygun gelecek şekilde Yahudi Devleti onları idare eder.

Dünyanın haber kaynakları onun kontrolü altında olduğundan atacağı her adım için halkın kafasını hazırlar. Bu haberlerin uydurulması ve milletlerin kafalarının bir gaye uğruna nasıl şekillendirildiği hayret vericidir.

Bu kuvvetli Yahudinin izi bulunup eli ortaya çıktığı zaman, Yahudiden bir “tazyik ve işkence” sayhası (çığlık, nara) yükselir ve bütün dünya basınında yankıları duyulur. Esasında, Yahudinin mali faaliyetleri sonucunda tazyik altında bulunanlar, halk tabakalarıdır ve bu hakikat hiçbir zaman ortaya atılmaz.

Her başkentte Yahudi Devleti’nin yardımcı hükumetleri vardır. Almanya’dan intikamını aldıktan sonra, diğer milletleri ezmek için gidecektir. Britanya’yı mağlup etmiştir. Fransa ve Rusya avcunun içindedir. Bütün ırklara olan iyi davranışından dolayı, ABD ona ümit verici bir toprak olarak görünmüştür. Onun için Yahuda Devleti buradadır. Operayon sahnesi değişebilir fakat Yahudi asırlardan beri aynı Yahudidir.

Beynelmilel Yahudi (Henry Ford) / Otağ Yayınları 1974 (s. 251-254)

Kâfirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni (yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kurarlarken Allah da (onlara) tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.

Kur’ân-ı Kerim, Enfâl Suresi 30. Ayet

– 1. Bölümün sonu –

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Facebook Yorumları

10 Yorum

Uyarı: Yorumlarda link kullanmayınız. Link içeren yorumlar otomatik olarak spam kabul edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir