TTNET’in adil kullanım kotası uygulamasını protesto etmiyorum!

Bu uygulamayı “saçma” ve “keyfi” bulduğumu da söylemiyorum zira 50 GB adil kullanım limiti bulunan, “8Mbps’e kadar limitsiz” şeklinde tanımlanan bir internet hizmeti paketine “NETLİMİTSİZ” ismiyle hitap etmek, bu pakete içerisinde “Yalın internet hizmet bedeli” gibi, insanın içinde havaya ödeniyormuş hissi yaratan bir meblağın da bulunduğu 79 TL’lik fatura talep etmek tamamen yasal, ilgili düzenlemelere uygun ve kabul edilebilir bir durum.

Yasaları ve düzenlemeleri hayata geçiren büyüklerim konuyu mutlaka benden daha iyi biliyor ve bir vatandaş olarak haklarımı, çıkarlarımı sonuna kadar gözetiyorlardır. Her ay ödediğim paraların karşılığının bu olduğu takdir edilmişse bana karşı çıkmak düşmez. Yasalara saygılı bir vatandaş olarak, memleketin en büyük değerlerinden biri olan TTNET’i ve tamamen kullanıcılarını düşünerek hayata geçirdiği kesinlikle şüphe götürmez adil kullanım kotası uygulamasını takdir ediyorum. Her ne yapıyorlarsa biz kullanıcıları için yapıyor, sabah akşam bizler için çalışıyorlar. Bu yazıyı yazmaktaki amacım da avukatların aşağıdaki gibi kalın ve kırmızı puntolarla yazılmış, “Seni mahkemelerde sürüm sürüm süründürürüz” içerikli tehdit e-postalarından bir tane daha göndermelerini sağlamak değil, ayın ortası gelmeden internet hızımın düşürülmesinden duyduğum memnuniyeti dile getirmek. Teşekkürler TTNET!

Sn. Yetkili,

Müvekkil Şirket, “İnternet Servis Sağlayıcılığı” faaliyeti kapsamında son kullanıcı olan gerçek kişi ve/veya tüzel kişi müşterilerine çoğunluğu genişbant internet erişim hizmeti olmak üzere ADSL, TİVİBU, Dial Up, TTNet Wi-Fi (Kablosuz İnternet Erişimi), G.SHDSL, Metro Ethernet, ATM ve Frame Relay adlarıyla bilinen çeşitli yollarla internete erişim hizmetleri sunmaktadır.

Müvekkil Şirket 6.000.000’u (altı milyon) aşan ADSL müşterisiyle internet hizmetleri sektöründe en fazla müşterisi olan ülke genelinde son üç yılda %70’ın üzerinde Pazar payına sahip olan internet servis sağlayıcı işletmecidir.

Öte yandan,Türk Patent Enstitüsü tarafından Müvekkil Şirketin %94 oranında bilinirliği bulunduğu tespit edildiği belirtilmek suretiyle, “TTNET” markasının “Haberleşme Hizmetleri (internet servis sağlama hizmetleri dahil) alanındaki tanınmışlığı dikkate alınarak… “TTNET” markasının tanınmış marka olarak tespitine oybirliği ile karar verilmiştir.

Müvekkil Şirketin bilgisi ve izni dışında, tarafınızca, müvekkil Şirket ticari unvanında yer alan ve müseccel maruf bir marka olan “TTNET” ibaresi 22.05.2007 tarihinde özel/1697 tescil numaralı ve 2007/19161 tescil numaralı “TTNET” markalarının http://www.egonomik.com/2010/12/paket-satmak-icin-kendi-verdigi-hizmeti-kotuleyen-ttnet/ ve http://www.egonomik.com/2011/07/ttnete-gonderdigim-e-posta/ adlı internet adreslerinde aynen kullanıldığı tespit edilmiş olup bu izinsiz ve yetkisiz kullanım müvekkil Şirketin müseccel markalarına yönelik bir haksız tecavüz teşkil etmekte; ticari itibarını ve kazancını zedelemektedir.

Dolayısıyla, müvekkil Şirketin başta “TTNET” markası ile tanınmışlığı haiz olduğu karara bağlandığı; ayrıca, müvekkil Şirketin maruf müseccel adı ile birlikte “TTNET” olarak müseccel marka hüviyetini de kazanmış olması karşısında tarafınızca bu ibarenin alan adı içerisinde kullanımı 556 Sayılı KHK ilgili hükümleri bağlamında marka hakkına tecavüz; Türk Ticaret Kanunun 57. Maddesinin 5. Fıkrasından sayılan hüsniniyet kaidelerine aykırılık ve de haksız rekabet teşkil etmektedir.

Konuya ilişkin www.whois.com.tr de yapılan araştırma neticesinde www.egonomik.com alan adlı siteyle ilgili Administrative Contact olarak bilgilerinize ulaşılmıştır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen ihlaller nedeniyle tarafınıza ihtarda bulunma gereği hasıl olmuştur.

Şöyle ki;

Tarafınızca izinsiz ve yetkisiz olarak gerek alan adı üzerinde müvekkil Şirket’in markasının kullanımı/kullandırılmasına yol açılması gerekse belirtilen alan adına ait site içeriğinde müvekkil Şirket’in markasının kullanılması 556 Sayılı KHK ilgili hükümleri bağlamında marka hakkına tecavüz Türk Ticaret Kanunun 57. Maddesinin 5. Fıkrasından sayılan hüsniniyet kaidelerine aykırılık ve de haksız rekabet teşkil etmektedir.

Yukarıda izah edilen usul ve yasalarla bağdaşmayan haksız fiiller neticesinde müvekkil Şirket’in müşteri portföyü azalmakta ve ticari itibarı zedelenmekte olup tarafınızca söz konusu ihlallerin giderilmesi gerekmektedir.

Netice itibariyle;

Yukarıda arz ve izah edilen nedenler, konuya ilişkin mevzuat hükümleri ile emsal yargı kararları gözetilerek her türlü tazminata yönelik dava açma haklarımız ve fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla, Tarafınızca işbu yazının elinize ulaşmasını müteakiben 3 gün içerisinde

1-“http://www.egonomik.com/2010/12/paket-satmak-icin-kendi-verdigi-hizmeti-kotuleyen-ttnet/ ve http://www.egonomik.com/2011/07/ttnete-gonderdigim-e-posta/” alan adlarının kullanımının durdurulmasını,

2-“http://www.egonomik.com/2010/12/paket-satmak-icin-kendi-verdigi-hizmeti-kotuleyen-ttnet/ ve http://www.egonomik.com/2011/07/ttnete-gonderdigim-e-posta/” alan adları üzerinden müvekkil Şirkete ait her türlü marka ve logonun kaldırılması ve söz konusu ihlallerin bir daha tekerrür etmemesinin sağlanmasını,

3- Bu alan adlarına ilişkin tüm IP adreslerinin tüm internet arama motorlarından çıkarılmasını,

Aksi takdirde hertürlü tazminat ve dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla hakkınızda Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayette bulunulacak ve belirtilen alan adlarının kullanımının engellenmesi ve sitelere erişime son verilmesi hususunda gerekli yasal yolların uygulanması için müracaat edilecek olup, ayrıca müvekkil Şirket’in her türlü zarar ve ziyanın tazminini teminen yasal takibata başvurulacağı hususunu, gereğinin tarafınızca sağlanmasını teminen, bilgilerinize rica ederim.

TTNET A.Ş.
Vekili
Av. Gülşen ÖMÜR

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Facebook Yorumları

24 Yorum

Uyarı: Yorumlarda link kullanmayınız. Link içeren yorumlar otomatik olarak spam kabul edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir